اعضای تحریریه

افرادی که در این صفحه به عنوان عکاس و خبرنگار رسانه معرفی شدند از طرف ما تایید شده و دارای کارت خبرنگاری هستند
آخرین بروزرسانی صفحه : اردیبهشت ۱۴۰۰

حسین واشقانی

جانشین مدیرمسئول|سردبیر

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

فاطمه شوقی

دبیر تحریریه|روابط عمومی

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ترنم آذر مهر

امور اجرایی | عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

یگانه پاکستانی

دبیر سرویس خبر

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

علی طباطبایی

دبیر سرویس عکس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

حمید رضا محمدی

دبیر سرویس ویدیو

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

رویا یوسفی

دبیر فضای مجازی

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

علی طباطبایی

دبیر سرویس عکس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

حمید رضا محمدی

دبیر سرویس ویدیو

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

شیما رضایی

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

صبا فخراییان

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

یاسمن احمدی

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

شایلی شاکری

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

سروناز رهبر

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

عارفه سعیدی

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

سپیده اسلامیان

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

مینا رحیمان

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ترنم آذرمهر

عکاس

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

حمید رضا محمدی

دبیر سرویس ویدیو

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

علی ماهرویان

تصویربردار

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

طاها مرتضوی

موشن گرافیست

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.